Ian Dodgson Fine Arts

Artist

Martin Morley
1944

I was born in 1944 in Yeovil, Somerset and trained at the Wimbledon School of Art as a theatre designer, graduating in 1966. I practiced as a designer in various theatres before becoming the resident designer with Theatr Cymru in 1973, and branched out into TV design in 1985 while also continuing to do theatre designs for Theatr Gwynedd. I came to live in Bethesda in 1976
I have always loved drawing and painting and put on paper or canvas what I see around me; scenes of people in cafes or art galleries, the way they sit and stand and also of where I am, and over the years have painted many of the changing shop fronts of Bethesda and the surrounding area. What I paint is very much a record of places that are close to me.
____________________________________________________________________________________________________________
Martin Morley - bywgraffiad
Fy ganwyd yn 1944 yn Yeovil, Gwlad yr Haf a graddio o Ysgol Gelf Wimbledon yn 1966 yn dilyn hyfforddiant fel dylunydd theatr. Roeddwn i'n gweithio fel dylunydd mewn amryw o theatrau cyn cychwn fel dylunydd preswyl gyda Theatr Cymru yn 1973. Mi ddechreuais weithio mewn dylunio teledu yn 1985 tra hefyd yn parhau i wneud dyluniadau theatr ar gyfer Theatr Gwynedd. Deuthum i fyw ym Methesda yn 1976.
Rwyf bob amser wedi mwynhau arlunio a phaentio ar bapur neu gynfas yr hyn a welaf fi o gwmpas; golygfeydd o bobl mewn caffis neu orielau celf, y ffordd y maent yn eistedd ac yn sefyll, a hefyd o ble yr ydw i, a dros y blynyddoedd wedi peintio y tu allan i nifer o'r siopau ym Methesda a'r cyffiniau. Yr hyn yr hoffwn ei baentio yw cofnod o leoliadau sydd yn agos ataf.

Coffee time by Martin Morley

Coffee time (2023)

Watercolour

22cm x 29cm (8.7" x 11.4")

125.00 GBP

Signed

Unframed, Mounted size 32 x 39 cm

Coffee time 2 by Martin Morley

Coffee time 2 (2023)

Watercolour

22cm x 29cm (8.7" x 11.4")

Signed

Unframed, Mounted size 32 x 39 cm

SOLD
The Wholefood shop by Martin Morley

The Wholefood shop (2023)

Watercolour and Ink

22cm x 29cm (8.7" x 11.4")

125.00 GBP

Signed

Unframed, Mounted size 32 x 39 cm

Lewis’s by Martin Morley

Lewis’s (2023)

Watercolour with bodycolour

22cm x 29cm (8.7" x 11.4")

Signed

SOLD
The old Butchers Shop by Martin Morley

The old Butchers Shop (2023)

Watercolour

22cm x 29cm (8.7" x 11.4")

Signed

Mounted size 32 x 39 cm

SOLD
Pesda Rock by Martin Morley

Pesda Rock (2023)

Acrylic on board

12.7cm x 17.8cm (5.0" x 7.0")

95.00 GBP

Signed

Frame size 15.2 x 20.3 cm

Llyfrau Ogwen Books by Martin Morley

Llyfrau Ogwen Books (2023)

Acrylic on board

12.7cm x 17.8cm (5.0" x 7.0")

Signed

Frame size 15.2 x 20.3 cm

SOLD
Ffrydlas by Martin Morley

Ffrydlas (2023)

Acrylic on board

12.7cm x 17.8cm (5.0" x 7.0")

95.00 GBP

Signed

Frame size 15.2 x 20.3 cm

DOB electrical by Martin Morley

DOB electrical (2023)

Acrylic on board

12.7cm x 17.8cm (5.0" x 7.0")

95.00 GBP

Signed

Frame size 15.2 x 20.3 cm

Hen Greiriau, Bethesda by Martin Morley

Hen Greiriau, Bethesda (2024)

Acrylic on canvas

27.5cm x 36cm (10.8" x 14.2")

265.00 GBP

Signed

Frame size 33,5 x 42 cm

Bethesda High Street by Martin Morley

Bethesda High Street (2021)

Acrylic on canvas

28cm x 38cm (11.0" x 15.0")

Signed

Frame size 43.5 x 53 cm

SOLD
Home Life by Martin Morley

Home Life (2020)

Acrylic on canvas

51cm x 51cm (20.1" x 20.1")

325.00 GBP

Signed

Unframed

Busy Bethesda by Martin Morley

Busy Bethesda (2021)

Acrylic on canvas

19.5cm x 26.5cm (7.7" x 10.4")

165.00 GBP

Signed

Frame size 33.5 x 40.5 cm

Pen y Bryn Junction, Bethesda by Martin Morley

Pen y Bryn Junction, Bethesda (2020)

Pen & Wash

25cm x 31cm (9.8" x 12.2")

Signed

Mounted size 38 x 43 cm

SOLD
The Old School House, Bethesda by Martin Morley

The Old School House, Bethesda (c2018)

Acrylic on canvas

28cm x 38cm (11.0" x 15.0")

Signed

SOLD
High Street, Bethesda by Martin Morley

High Street, Bethesda (2020)

Pen & Wash

19cm x 26.5cm (7.5" x 10.4")

125.00 GBP

Signed

Mounted size 33 x 40 cm

The Crossing, Bethesda by Martin Morley

The Crossing, Bethesda (2020)

Pen & Wash

19cm x 26.5cm (7.5" x 10.4")

Signed

Mounted size 33 x 40 cm

SOLD
Water Steet, Carneddi, Bethesda by Martin Morley

Water Steet, Carneddi, Bethesda (2020)

Pen & Wash

15cm x 33cm (5.9" x 13.0")

Signed

Mounted size 28 x 45 cm

SOLD
Tan y Foel, Bethesda by Martin Morley

Tan y Foel, Bethesda (2020)

Pen & Wash

14.5cm x 19.5cm (5.7" x 7.7")

Signed

Mounted size 28 x 32 cm

SOLD
Roof tops, Bethesda by Martin Morley

Roof tops, Bethesda (2018)

Acrylic on canvas

40cm x 60cm (15.7" x 23.6")

Signed & dated

Framed

SOLD
Bethesda, Hen Gorsaf Heddlu by Martin Morley

Bethesda, Hen Gorsaf Heddlu (2018)

Acrylic on board

27cm x 38cm (10.6" x 15.0")

Signed & dated

Framed size 40.7 x 50.8 cm

SOLD
Back of Bethesda by Martin Morley

Back of Bethesda (2019)

Acrylic on canvas

27cm x 38cm (10.6" x 15.0")

Signed

Framed size 43.5 x55.5 cm

SOLD
Bethesda, Shop Garnedd by Martin Morley

Bethesda, Shop Garnedd (2018)

Pen & Wash

16.5cm x 24cm (6.5" x 9.4")

Signed & dated

Framed size 25.4 x 30.5 cm

SOLD
Bethesda, Evening Light by Martin Morley

Bethesda, Evening Light (2018)

Acrylic on board

29.2cm x 39.4cm (11.5" x 15.5")

Signed

Framed size 33 x 43.2

SOLD
Bethesda Chapel High Street by Martin Morley

Bethesda Chapel High Street (2018)

Pen & Wash

15.3cm x 20.3cm (6.0" x 8.0")

Signed

Framed size 25.4 x 30.5 cm

SOLD
Bethesda Sunset by Martin Morley

Bethesda Sunset (2017)

Acrylic on canvas

33.5cm x 45.5cm (13.2" x 17.9")

Signed

Bethesda Sunset / Machlud haul ym Methesda, Framed,

SOLD
Pris lawn & Little Rascals by Martin Morley

Pris lawn & Little Rascals (c2000)

Acrylic on canvas

20cm x 45cm (7.9" x 17.7")

Signed

Pris lawn & Little Rascals / Rascals Bach, Framed size 20 x 45 cm

SOLD
Ffordd Gerlan; as it was by Martin Morley

Ffordd Gerlan; as it was (c1980)

Acrylic on board

35.5cm x 43cm (14.0" x 16.9")

Signed

Ffordd Gerlan /: fel yr oedd, Framed.

SOLD
Two Bethesda Shops by Martin Morley

Two Bethesda Shops (c1990)

Acrylic on canvas

16.7cm x 41cm (6.6" x 16.1")

Signed

Two Bethesda Shops / Dwy siop ym Methesda, Framed

SOLD
Pay as You Feel Cafe - Night by Martin Morley

Pay as You Feel Cafe - Night (2017)

Acrylic on canvas

20cm x 25.7cm (7.9" x 10.1")

Signed

Pay as You Feel Cafe - Night / Caffi Cyrannu i Rannu - Nos, Framed

SOLD
3 Bethesda Shops by Martin Morley

3 Bethesda Shops (c2020)

Acrylic on canvas

12.5cm x 52.5cm (4.9" x 20.7")

Signed

Framed size 20 x 60 cm, each painting is 12.5 x 17.5 cm

SOLD
No.1 Bakery, Bethesda by Martin Morley

No.1 Bakery, Bethesda (c1990)

Acrylic on canvas

20cm x 25.7cm (7.9" x 10.1")

Signed

No.1 Bakery, Bethesda / Popty rhif 1, Bethesda, Framed

SOLD
L PARRY Shop by Martin Morley

L PARRY Shop (c1980)

Pencil & crayon

30.2cm x 25.5cm (11.9" x 10.0")

Signed

L PARRY Shop / Siop L PARRY, Bethesda, Mounted.

SOLD
Old Police Station, Bethesda by Martin Morley

Old Police Station, Bethesda (c1990)

Pen & Ink

15.5cm x 20.5cm (6.1" x 8.1")

Signed

Old Police Station, Bethesda / Hen Gorsaf Heddlu, Bethesda, Mounted

SOLD
Rachub, Britannia Street by Martin Morley

Rachub, Britannia Street (c2009)

Pen & Ink

25cm x 32cm (9.8" x 12.6")

Signed

Rachub, Britannia Street / Stryd Britannia, Mounted.

SOLD
Window Shopping, Garnedd by Martin Morley

Window Shopping, Garnedd (c1980)

Pencil Sketch

28.5cm x 30.7cm (11.2" x 12.1")

Signed

Window Shopping, Garnedd / Ffenestr Siop, Garnedd, Mounted.

SOLD
A G Jones & Son,No,1 Bethesda by Martin Morley

A G Jones & Son,No,1 Bethesda (c1980)

Pen & Wash

25cm x 35cm (9.8" x 13.8")

Signed

A G Jones & Son, No, 1 Bethesda / A G Jones a`i Fab, Rhif 1, Bethesda, Mounted.

SOLD
From new car park by Martin Morley

From new car park (2016)

Pen & Ink

24cm x 36.5cm (9.4" x 14.4")

Signed

From new car park / O`r maes parcio newydd, Bethesda, Framed

SOLD
Bethesda from Penybryn Road by Martin Morley

Bethesda from Penybryn Road (c1990)

Pen & Wash

28.7cm x 34.2cm (11.3" x 13.5")

Signed

Bethesda from Penybryn Road / Bethesda o Ffordd Penybryn, Mounted.

SOLD
Pant Dreiniog, Bethesda by Martin Morley

Pant Dreiniog, Bethesda (1991)

Pen & Ink

28cm x 35.7cm (11.0" x 14.1")

Signed

Mounted.

SOLD
Old, Hen Bethesda by Martin Morley

Old, Hen Bethesda (c1980)

Pen & Ink

23.7cm x 22cm (9.3" x 8.7")

Signed

Mounted.

SOLD
John Street, Bethesda by Martin Morley

John Street, Bethesda (1991)

Pen & Ink

33.2cm x 41cm (13.1" x 16.1")

Signed

John Street, Bethesda / Stryd John, Bethesda, Framed

SOLD
Bethesda rooftops by Martin Morley

Bethesda rooftops (c2016)

Pen & Wash

29.5cm x 34.5cm (11.6" x 13.6")

Signed

Bethesda rooftops / Toeau Bethesda, Mounted

SOLD
Old / Hen Bethesda by Martin Morley

Old / Hen Bethesda (1978)

Pencil Sketch

26cm x 22cm (10.2" x 8.7")

Signed

Mounted

SOLD
Bethesda, High Street 1980`s by Martin Morley

Bethesda, High Street 1980`s (2018)

Pen & Wash

16.5cm x 24cm (6.5" x 9.4")

Signed & dated

Framed size 25.4 x 30.5 cm,

SOLD
Antiques by Martin Morley

Antiques (2019)

Acrylic on board

12.5cm x 17.5cm (4.9" x 6.9")

Signed

Framed size 19 x 24.5 cm

SOLD
Caerberllan, Bethesda by Martin Morley

Caerberllan, Bethesda (2018)

Acrylic on canvas

25.5cm x 38.1cm (10.0" x 15.0")

Signed

Framed size 40.7 x 50.8 cm

SOLD
Bethesda, Old O Law i Law by Martin Morley

Bethesda, Old O Law i Law (2018)

Pen & Wash

16.5cm x 24cm (6.5" x 9.4")

Signed & dated

Framed size 25.4 x 30.5 cm

SOLD
Bethesda, Siop Lewis by Martin Morley

Bethesda, Siop Lewis (2018)

Pen & Wash

29cm x 41cm (11.4" x 16.1")

Signed

Framed size 43 x 53 cm

SOLD

Links    Privacy Policy

Ian Dodgson Fine Arts reserves the right to change details on the website at any time.

© Ian Dodgson 2024